Na temelju informacija SIPA-e nadležne porezne uprave utvrdile dodatne porezne obveze

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon), kontinuirano prikuplja obavještajne podatke i informacije koje mogu biti od značaja za poduzimanje radnji iz nadležnosti SIPA-e. Sukladno navedenom Zakonu, obveza SIPA-e je i obavještavanje nadležnih tijela, kao i postupanje po njihovim zahtjevima.

S tim u svezi, u okviru rada na obavještajno-analitičkim i istražnim predmetima, a sukladno članku 62. stavak (9) Zakona „Obavještavanje nadležnih tijela i postupanje po njihovim zahtjevima“, SIPA je u periodu siječanj–rujan 2021. godine primila 150 povratnih informacija od Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine te nadležnih poreznih uprava i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova.

Povratne informacije su velikim dijelom rezultat obavještajno-analitičkog i istražnog rada na 397 informacija koje je SIPA prethodno dostavila drugim nadležnim tijelima. S tim u svezi, kontrolirajući poslovanje poreznih obveznika, nadležne porezne uprave u Bosni i Hercegovini su za period siječanj–rujan 2021. godine dodatno utvrdile porezne obveze u iznosu od 7.747.739,80 KM.

Na temelju informacija SIPA-e, u istom periodu nadležne porezne uprave i ministarstva unutarnjih poslova nadležnim tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini podnijeli su 11 izvješća o počinjenom kaznenom djelu i počiniocima zbog sumnje da su počinjena kaznena djela utaja poreza i doprinosa, zlouporaba položaja ili ovlasti, prijevara, pranje novca, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za falsificiranje isprava i kazneno djelo falsificiranje isprava.

U okviru kontrola poslovanja poreznih obveznika, fizičkim i pravnim osobama izdato je 19 prekršajnih naloga, dok je u jednom predmetu pokrenut upravni postupak.

Imajući u vidu značaj ostvarene suradnje koja je jedan od prioriteta rada SIPA-e, zahvaljujemo se policijskim tijelima i poreznim tijelima u Bosni i Hercegovini.