KONAČNA LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 07.04.2021.godine

Na temelju članka 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), završetkom postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, a sukladno Odluci o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, ravnatelj Državne Agencije za istrage i zaštitu odobrava:

KONAČNU LISTU NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 07.04.2021.godine, koju možete pogledati ovdje.