KONAČNA LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 11.03.2020. GODINE

04.08.2020.

Na temelju članka 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), nakon što je Odbor za žalbe policijskih službenika završio postupak odlučivanja po žalbama, a sukladno Odluci o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu odobrava

KONAČNU LISTU NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 11.03.2020. GODINE

Navedenu listu možete pogledati ovdje.