Konačna lista nominiranih kandidata za zapošljavanje po javnom oglasu od 06.10.2016. godine

Na temelju članka 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), a sukladno Odluci o potrebi izbora kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin policajac i zapošljavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4878-1/16 od 28.07.2016. godine i Odluci o utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policajaca u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5540-1/16 od 08.09.2016. godine, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu odobrava

KONAČNU LISTU NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 06.10.2016. godine