JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SPECIJALIZIRANOG SLUŽBENOG VOZILA SIPA-e

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu, br. 16-11-16-2341-2/19 od 16.04.2019. godine i 16-11-16-2341-23/19 od 08.07.2019. godine, a u svezi s Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javne prodaje – dražbe za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Povjerenstvo za javnu prodaju – dražbu službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu objavljuje Javni oglas za prodaju specijalizianog službenog vozila Državne agencije za istrage i zaštitu putem javne prodaje-dražbe zatvorenim pisanim ponudama.

Javni oglas za prodaju službenog specijaliziranog vozila Državne agencije za istrage i zaštitu možete vidjeti ovdje.