JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA

Na temelju točke V. Odluke o pokretanju procedure prodaje specijaliziranih službenih vozila, br. 16-12-16-4497-1/17 od 12.07.2017. godine i 16-12-16-3433-1/18 od 17.05.2018. godine, a u svezi s Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka javnog nadmetanja-licitacije vozila objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J ZA PRODAJU SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA