Eksperti iz EU u posjeti SIPA-i

Eksperti iz zemalja članica Europske unije danas, 11.10.2011. godine, u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu započeli su nadzor nad provođenjem mjera u svezi sa liberalizacijom viznog režima za građane BiH.

Tijekom sastanka predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu upoznali su eksperte sa kadrovskim i drugim kapacitetima kojima Agencija raspolaže u borbi protiv kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te financijskog kriminaliteta, kao i ilegalne trgovine ljudima.

Ekspertima su prezentirani rezultati koje je Agencija postigla u borbi protiv navedenih kaznenih djela, kao i jedan od aktivnih slučajeva.

Eksperti iz EU u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu boravit će do četvrtka, 13.10.2011. godine.