Akcija "Bond" - prilog, TV ALFA, 26.09.2017. godine