Akcija "Bond" - prilog, PINK BH, 26.09.2017. godine