Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave lož ulja za potrebe Regionalnog ureda...

26.11.2015. 16:11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave kompjuterske opreme za potrebe Državne...

26.11.2015. 16:11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave ski - karti za potrebe Državne agencije za...

20.11.2015. 16:11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave goriva za službena vozila Državne agencije...

20.11.2015. 16:11