POZIV NA LIJEČNIČKI PREGLED

Na temelju ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a sukladno čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj...

17.03.2020. 14:30