Akcija "SUNCE" - prilog, FACE TV, 16.12.2016. godine