Akcija "Rover" - prilog, TV SA, 11.09.2017. godine