СИПА привремено одузела документацију из Министарства одбране БиХ

Поступајући по наредби Суда Босне и Херцеговине, полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту привремено су одузели оригиналну документацију из Министарства одбране БиХ која се односи на продају и испоруку вишкова наоружања и муниције једној фирми из Репубике Хрватске. Продаја и испорука вишкова наоружања извршена је по уговорима које су Федерално министарство одбране и Републичка дирекција за производњу и промет наоружања и војне опреме склопили са фирмом из Републике Хрватске током 2003. и 2004. године, док је анексе на поменуте уговоре склапало Министарство одбране Босне и Херцеговине.

Наведене активности резултат су провођења истраге по наредби Тужилаштва БиХ, која се односи на постојање основа сумње да су у периоду од 22.3.2010. године до 22.10.2010. године, без сагласности Предсједништва Босне и Херцеговине, донесене двије одлуке и закључена четири анекса на четири уговора о продаји неперспективног наоружања и муниције, закључена током 2003. и 2004. године између ентитетских министарстава одбране и једног предузећа из Републике Хрватске. Осумњичено лице измијенило је битне елементе основних уговора, тако што је смањивало велике количине наоружања и муниције које је теже продати на тржишту, а истовремено увећало одређене количине наоружања и претежно муниције које је купцу било лакше продати на тржишту, како би удовољило захтјевима предузећа из Републике Хрватске. Наведеним радњама оштећен је буџет институција Босне и Херцеговине у износу од 6.297.580,25 КМ.

Суду и Тужилаштву Босне и Херцеговине достављен је, 20.9.2018. године, извјештај о предузетим мјерама и радњама.