РЕЗУЛТАТИ ПРОВЈЕРА ПОЗНАВАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

На основу члана 15. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 11. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест познавања страног језика кандидата оцјењује се од 1 до 5, према броју остварених бодова, како слиједи: 1) до 25 бодова....................оцјена 1; 2) од 26 до 29 бодова..........оцјена 2; 3) од 30 до 35 бодова..........оцјена 3; 4) од 36 до 40 бодова..........оцјена 4; 5) од 41 до 45 бодова..........оцјена 5.

На основу члана 11. став (6) и (8) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, кандидат који буде оцијењен оцјеном 1, односно на писменом тесту оствари мање од 26 бодова, искључује се из даљег поступка избора кандидата. С тим у вези, кандидати под шифрама А016, А021, А034, А050, А060, А082, А092, А093, А100, А106, А138, А148 и А166 нису задовољили писмени дио познавања страног језика, односно на тесту познавања енглеског језика остварили су мање од 26 бодова и искључују се из даљег поступка избора кандидата.

Такође, кандидат под шифром А177 није приступио провјери познавања страног језика те се искључује се из даљег поступка избора кандидата.

У складу са чланом 11. став (7) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест говора оцјењује се тако да се сваки одговор оцјењује оцјеном од 1 до 5. Просјечна оцјена теста говора се сабира са оцјеном писменог теста и подијељена са два чини коначну оцјену провјере знања страног језика.

 

СПИСАК КАНДИДАТА ПО ШИФРАМА СА РЕЗУЛТАТИМА ПОЗНАВАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ  ОВДЈЕ.