Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о јавној набавци

У члану 28. став (4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) утврђена је обавеза објаве преговарачког поступка без објаве обавјештења о јавној набавци на званичној веб страници Државне агенције за истраге и заштиту.

У Плану јавних набавки роба и услуга Државне агенције за истраге и заштиту за 2017. годину под редним бројем 7.5.1. планирана је јавна набавка услуге наоружања (пиштоља и аутоматских пушака). Обавеза набвке услуге прегледа наоружања утврђена је утврђена је чланом 24. Правилника о начину држања, ношења оружја и муниције, а избор поступка набавке заснован је на одредбама члана 21. став (1) тачка ц) и члана 28. став (4) Закона о јавним набавкама и чињеници да Државна агенција за истраге и заштиту посједује наоружање (пиштољи и аутоматске пушке). Произвођач пиштоља и аутоматских пушака доставио је податке о представнику овлаштеном за њихово сервисирање у Босни и Херцеговини.

Тендерска документација за ову преговарачку процедуру доступна је у сједишту Државне агенције за истраге и заштиту у Источном Сарајеву, улица Николе Тесле 59. Контакт телефон за информације је 057/326-375.

Заинтересованим понуђачима, на писмени захтјев, Државна агенција за истраге и заштиту доставиће Захтјев за учешће у преговарачком поступку и тендерску документацију.