ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СИПА-е

На основу тачке V Одлуке о покретању процедуре продаје специјализованих службених возила, бр. 16-12-16-4497-1/17 од 12.7.2017. године и 16-11-16-4497-5/17 од 23.1.2018. године, а у вези са Инструкцијом о начину и правилима провођења јавне продаје-лицитације за продају моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине, број 08-02-2-8207/16 од 31.10.2016. године, Комисија за спровођење поступка јавне продаје-лицитације возила објављује

 Ј А В Н И  О Г Л А С ЗА ПРОДАЈУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗАТВОРЕНИМ ПИСАНИМ ПОНУДАМА