Poziv kandidatima za testiranje fizičke sposobnosti za čin mlađi inspektor

Sukladno članku 7. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti u periodu od 16.01. do 18.01.2018. godine od 10,00 do 16,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ – Halilovići, općina Novi Grad – Sarajevo, po grupama navedenim u tabelama.

NAPOMENA: Kandidati su obvezni prije testa fizičke sposobnosti potpisati Izjavu da dobrovoljno pristupaju testu fizičke sposobnosti, te da su upoznati da u slučaju povrede Agencija ne snosi odgovornost.

Kandidati su na provjeru fizičkih sposobnosti dužni donijeti sportsku opremu (patike, trenerka) i važeći identifikacijski dokument.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete preuzeti ovdje.