Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o javnoj nabavi

U članku 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) utvrđena je obveza objave pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o javnoj nabavi na zvaničnoj Web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

U Planu javnih nabava roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu za 2017. godinu pod rednim brojem 7.5.1. planirana je nabava usluge pregleda naoružanja (pištolja i automatskih pušaka). Obveza nabave usluge pregleda naoružanja utvrđena je člankom 24. Pravilnika o načinu držanja, nošenja oružja i municije, a izbor postupka nabave utemeljen je na odredbama čl. 21. stavak (1) točka c) i 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama i činjenici da Državna agencija za istrage i zaštitu posjeduje naoružanje (pištolje i automatske puške). Proizvođač pištolja i automatskih pušaka dostavio je podatke o predstavniku ovlaštenom za njihovo servisiranje u Bosni i Hercegovini.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, Ul. Nikole Tesle 59. Kontakt telefon za informacije je 057/326-375.

Zainteresiranim ponuditeljima, na pismeni zahtjev, Državna agencija za istrage i zaštitu dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju