Akcija "SUNCE" - prilog, TVALFA, 16.12.2016. godine