Akcija "Rover" - prilog, PINK BH, 11.09.2017. godine