Obavijest

Rezultati testa općeg znanja za čin mlađi inspektor

U skladu sa članom 6. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16, od 23.06.2016. godine, test općeg znanja ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1) do 29 bodova....................ocjena 1;
2) od 30 do 32 bodova..........ocjena 2;
3) od 33 do 35 bodova..........ocjena 3;
4) od 36 do 38 bodova..........ocjena 4;
5) od 39 do 40 bodova..........ocjena 5.

Na osnovu člana 6. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16, od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na testu općeg znanja ostvari manje od 30 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Kandidati koji su zadovoljili uslove testa općeg znanja bit će obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja fizičke sposobnosti putem web stranice Agencije.

Spisak sa ocjenama testa općeg znanja možete preuzeti ovdje.