Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili SIPA-u

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH danas su (24.2.2016. godine), u okviru planiranih aktivnosti za 2016. godinu, posjetili Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) i sastali se sa direktorom SIPA-e Pericom Stanićem, zamjenikom direktora Đurom Kneževićem i pomoćnikom direktora Jasminom Gogićem.

SIPA-u su posjetili Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničke komisije, Borislav Bojić, prvi zamjenik, Borjana Krišto, druga zamjenica, te Šemsudin Mehmedović, Hanka Vajzović, Hazim Rančić i Mario Karamatić, članovi Zajedničke komisije.

Na sastanku je razgovarano o svim aspektima rada SIPA-e, postignutim rezultatima u radu, zakonskim rješenjima, kadrovskoj popunjenosti i materijalno-tehničkoj opremljenosti.

Direktor SIPA-e ukratko je prezentirao relevantne pokazatelje iz izvještaja o radu SIPA-e za 2015. godinu i programske ciljeve za tekuću godinu. Naglasio je da je borba protiv terorizma kao globalnog fenomena današnjice i finansiranje terorističkih aktivnosti prioritet u radu SIPA-e, kao i borba protiv svih vidova organiziranog kriminala, te da će SIPA nastaviti intenzivno raditi provodeći mjere i radnje iz svoje nadležnosti, s ciljem stvaranja sigurnijeg ambijenta za život svih građana BiH.

On je istakao da je SIPA kadrovski i materijalno-tehnički opremljena da može odgovoriti na najsloženije sigurnosne izazove današnjice. Međutim, istakao je problem odlaska jednog dijela rukovodećeg kadra iz SIPA-e zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju, zbog čega u skorije vrijeme planira popunjavanje upražnjenih pozicija, kako bi SIPA bila u punom kapacitetu.

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH iskazali su punu podršku radu SIPA-e i ostvarenju njenih ciljeva u narednom periodu.